Triveligheta: Norges minste museum

Sogn hagekolonis «Museumshytte» er den eneste kolonihytta i Oslo som er over 100 år gammel. I dag er hyttene som regel opp til 30 kvadratmeter store, men Museumshytta, som er bygget i 1909, er bare fem kvadratmeter. Likevel huset den en hel familie i sin tid.

DSC_7092
Kom på Sogn Hagekoloni sin festival den 13. juni og kikk inn i «trivligheta».

Den ble bygget i 1909, da Sogn kolonihage lå på Ullevål, der Ullevål sykehus idag ligger. Hele hagen med mann og mus ble flyttet til Sogn i 1929. «Triveligheta», som er Museumshyttas opprinnelige hyttenavn», ble flyttet på slede fra Ullevål i 1933.

Da parsellen den stod på skulle fornyes i 1984, ble hytta donert til fellesskapet, og plassert midt i kolonihagen, ved siden av Felleshuset. Siden er den blitt selve Sogns symbol, Triveligheta er logoen for hagen, og dukker opp på forsidene av alle jubileumsskriv, fra 75-årsdagen og utover.